Miljö
- hela vägen!

I varje beslut stort som smått som Terminal G gör finns miljö med. Terminal G är ISO 14001 certifierade sedan 2015. 

Läs mer

Miljöperspektiv

För Terminal G är det viktigt att bidra till en mer hållbar och miljövänlig värld och ha miljöperspektiv. Vi ställer höga krav på oss själva och vill kunna erbjuda våra kunder miljömässigt fördelaktiga och högkvalitativa tjänster. Vi arbetar aktivt utifrån vår miljöpolicy och miljöledningssystem.

Vår miljöpolicy

- Alltid sträva efter att minska vår miljöpåverkan.

- Ställa hårdare krav på oss själva än de krav som ställs på oss i form av lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav.

- Arbeta proaktivt för att förebygga olyckor som kemikalieläckage och brand.

- Ständigt sträva efter att effektivisera vår resursförbrukning såsom förbrukning av kemikalier och bränslen.

- Sträva efter att använda effektiva kemikalier med minsta möjliga miljöpåverkan och minska förbrukningen av och byta ut miljöfarliga kemikalier.

- Väga in miljöaspekter i beslut vid inköp av produkter och tjänster.

- Engagera och utbilda all personal inom miljöområdet.

- Verka för ett gott samarbete med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners vad gäller miljö och kvalitet.

Vår miljöpolicy

våra partners

vt-logo
vy-logo
no-logo
ob-logo
vy-logo2
ke-logo