Miljö
- hela vägen!

I varje beslut stort som smått som Terminal G gör finns miljö med. Terminal G är ISO 14001 certifierade sedan 2015. 

Läs mer

Miljöperspektiv

Vi på Terminal G strävar efter att vara rädda om miljön i både stort och smått. Vi ställer höga krav på oss själva och vill kunna erbjuda våra kunder miljömässiga fördelaktiga och högkvalitativa tjänster. Vi vill att terminal G ska vara den självklara partnern för alla buss-och åkerientrepreneörer, både vad gäller service och miljöaspekter. 

Vår miljöpolicy

- Alltid sträva efter att minska vår miljöpåverkan och ha rätt kvalitet på vårt arbete.

- Kvalitetsarbete med kundens krav i fokus och miljöarbetet med lagens krav som basnivå.

- Arbeta proaktivt för att förebygga olyckor som kemikalieläckage och brand.

- Ständigt sträva efter att effektivisera vår resursförbrukning såsom förbrukning av kemikalier och bränslen.

- Sträva efter att använda effektiva kemikalier med minsta möjliga miljöpåverkan och minska förbrukningen av och byta ut miljöfarliga kemikalier.

- Väga in såväl kvalitets som miljöaspekter i beslut vid inköp av produkter och tjänster.

- Engagera och utbilda all personal inom miljöområdet.

- Bemöta våra intressenters krav och önskemål på val av produkter och tjänster.

- Säkerställa att ständiga förbättringar alltid sker inom vår kvalitet-och miljöarbete.

Vår miljöpolicy

våra partners

vt-logo
vy-logo
no-logo
ob-logo
vy-logo2
ke-logo