Vi tar allvarligt på säkerheten

Terminal G prioriterar trafiksäkerhet. Man ska känna sig trygg när man anlitar Terminal G, i alla led. Samtliga bussar hos Terminal G genomgår en kontrollbesiktning hos AB Svensk Bilprovning varannan månad. Dels görs naturligtvis den ordinarie besiktningen men vi har valt att också göra en frivillig kontroll vilket gör att bussarna kontrolleras var 90:e dag. Intyg på kontrollerna visas alltid upp i samband med uthyrning. Då kan du som kund känna dig säker på att den buss du använder håller alla säkerhetsmått med marginal.

Säkerhetstänkandet genomsyrar hela vår verksamhet och är en naturlig del i det dagliga arbetet för alla anställda. Under hösten 2011 utbildas dessutom två mekaniker i funktions- och säkerhetskontroll av buss samt fördjupad kontrollteknik inklusive brandskyddskontroll.