Vårt miljöarbete

Hos Terminal G är vi rädda om miljön i både stort och smått och ställer höga krav på oss själva. Vi är måna om Gullbergsvass och området runt omkring. Vi arbetar aktivt med att minimera vår miljömässiga påverkan.

  • I tvätthallen används enbart miljögodkända rengöringsmedel.
  • Miljöfarliga ämnen som skiljs från tvättvattnet hämtas och behandlas av miljöföretag.
  • Fordonen kopplas till elramp för att minimera uppstartstiden och koldioxidutsläppen.
  • Miljöstation för källsortering finns på området.

Terminal G har samtliga nödvändiga miljötillstånd utfärdade av Göteborgs Stad.

Miljöpolicy