Grundläggande värderingar

Kundorienterat – Terminal G vet vad gästen behöver och förväntar sig. Ditt problem är vårt problem och vi gör allt för att lösa det åt dig. Då får du tid över till annat; som exempelvis att se över dina processer, fokusera på kärnverksamheten och utveckla den. Terminal G står till tjänst dygnet runt för att frigöra tid åt våra gäster.

Engagerat ledarskap – Det är ledarens uppgift att få alla att arbeta mot samma mål. Hos Terminal G känner medarbetarna engagemang och har full förståelse för det viktigaste; att verka för gästens och gästens kunders bästa.

Ständiga förbättringar – Allt är föränderligt, allt kan göras ännu bättre. Terminal G ska stimulera till ett ständigt lärande och ständiga förbättringar. Här råder en öppen kultur som tillåter kreativitet och nya idéer.

Samverkan – Hos Terminal G är vi lyhörda och flexibla och samverkar med våra gäster och andra samarbetspartners. Med rätt kompetens på rätt plats i rätt tid når vi våra uppsatta mål – tillsammans.

Allas delaktighet – Ensam är stark men tillsammans med våra medarbetare, samarbetspartners och gäster blir vi oslagbara. Hos oss är alla lika viktiga. Som medarbetare hos Terminal G känner man ansvar och vågar vara delaktig i beslut som berör verksamheten i allmänhet och de egna arbetsuppgifterna i synnerhet.