Visionen

Terminal G ska vara den självklara partnern för alla bussentreprenörer. Med inlevelse, dialog och engagemang skapar vi förutsättningar för fokusering, utveckling och expansion – för alla i alla led. Vi ser helheten och sätter våra gästers kunder, det vill säga resenären, i fokus.